Cada empresa es única

Os lanzamos una pregunta: ¿Dos empresas de canoas o dos…